ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร รับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน
จำหน่ายและซ่อม เครื่องมือช่าง
ลับคมใบเลื่อย
Facebook : จ๋วนเฟอร์นิเจอร์
Hotline : 094-259-8579, 081-737-3614

ประวัติบริษัท

บริษัท จ๋วนเฟอร์นิเจอร์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยนาย ยุทธพงษ์ ล้อเลื่อน เพื่อประกอบธุรกิจ รับเหมาเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร ทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 200,000 บาท ทั้งนี้นายยุทธพงษ์ ล้อเลื่อน ได้นำความรู้และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รับเหมาเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกับการที่มีทีมช่างมืออาชีพ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการ ดำเนินงานที่มีกำไรตลอด

  ชื่อภาษาไทย
วันที่จดทะเบียน
หมายเลขทะเบียน
กรรมการบริษัท
บุคลากร
ทุนจดทะเบียน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
เลขประจําตัวผ้เสียภาษี
: ห้างหุ้นส่วนสามัญ จ๋วน เฟอร์นิเจอร์
: 30 เมษายน 2550
: 0831550510641
: นายยุทธพงษ์ ล้อเลื่อน
: โฟร์แมน 1 คน ช่างเฟอร์นิเจอร์ 10 คน
: 200,000 บาท
: 25 ถนน นาใน ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัส ไปรษณ์ 83150
: 094-259-8579, 081-737-3614
: 0992002138267

© 2015-2022 juonefurniture.com All Rights Reserved.